Sunday, 02/10/2022 - 23:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Kim Phượng

Giải pháp, hoạt động nâng cao văn hóa ứng xử trong trường học

MỘT SỐ GIẢI PHÁP, HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG TRƯƠNG  HỌC
                                 📚 📚 📚 
 👉Căn cứ Công văn số 790/PGDĐT –TH ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Phòng GDĐT Định Hóa V/v báo cáo và cung cấp thông tin về triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục; Liên đội Tiểu học Kim Phượng kết hợp với chuyên môn nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học với nhiều giải pháp cụ thể như sau:
      1.Công tác xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp”:
Liên đội kết hợp với Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Xanh – Sạch – Đẹp cụ thể như sau: Triển khai việc thực hiện tới 100% Cán bộ, giáo viên và học sinh. Tổ chức lao động vệ sinh trong khuôn viên nhà trường định kỳ 02lần/tháng. Ban lao động chiu trách nhiệm phân công khu vực vệ sinh, chăm sóc bảo vệ cây xanh cho từng lớp học cụ thể để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường luôn  sạch sẽ, tổ chức trồng thêm cây xanh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.
2. Công tác tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường
,đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử của Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường tiểu học Trung Hội Căn cứ theo thông tư số 06/2019/TT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ GDĐT V/v quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
Bộ quy tắc ứng xử đã được triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường ( Triển khai tại cuộc họp HĐ, Buổi chào cờ đầu tuần và trong cuộc họp PHHS đầu năm, Liên đội triển khai với hình thức tuyên truyền qua các bản tin phát thanh măng non, sinh hoạt lớp, các buổi sinh hoạt ngoại khoá, các HĐTN theo từng tháng cụ thể
3. Xây dựng “Thông điệp nhà trường”; thiết kế Pano nội dung thông điệp và khẩu hiệu chủ đề giáo dục phẩm chất “Lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm” để tuyên truyền giáo dục học sinh.
4. Đánh giá công tác truyền thông, tuyên truyền về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của Liên đội.
Công tác truyền thông, tuyên truyền về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của của Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường tiểu học Kim Phượng đã đạt được kết quả tốt.
- Văn hóa ứng xử của Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được thực hiện có hiệu quả và đi vào nề nếp.
- Môi trường luôn đảm bảo Xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện; học sinh ngoan, lễ phép, thực hiện tốt thông điệp nhà trường.
Số lượng tin, bài trên cổng thông tin điện tử của nhà trường: 04,

 

 

 
Tác giả: Trường Tiểu học Kim Phượng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 495
Hôm qua : 40
Tháng 10 : 534
Năm 2022 : 8.230