Sunday, 02/10/2022 - 22:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Kim Phượng

Triển khai công văn

V/v Hướng dẫn thực hiện công tác tổng kết cuối học kì I và đồng bộ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý giáo dục

UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:577 /CV-PGD&ĐT

V/v Hướng dẫn thực hiện công tác tổng kết

cuối học kì I và đồng bộ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý giáo dục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Định Hóa, ngày 21 tháng 12 năm2016

             

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường  MN, TH và THCS trong toàn huyện;

 

Thực hiện Công văn số: 1881/SGDĐT- KTKĐCL ngày 15/12/2016 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện công tác tổng kết cuối học kì I và đồng bộ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý giáo dục;

        Để thống nhất phương pháp tổ chức, quản lý thanh tra, kiểm tra, thống kê, in ấn, báo cáo trong toàn ngành giáo dục. Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện công tác tổng kết cuối học kỳ I và đồng bộ dữ liệu trên Hệ thống quản lý thông tin giáo dục ( Eschool – tên truy cập: http://so.thainguyen.edu.vn) cụ thể như sau:

        - Các đơn vị chủ động tổ chức, triển khai, hướng dẫn sử dụng phần mềm đến 100% cán bộ, giáo viên toàn trường, cập nhật đầy đủ hồ sơ học sinh, cán bộ giáo viên lên hệ thống.

        - Phân công chuyên môn, phân công chủ nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm quản lý các thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên cập nhật hồ sơ, kết quả học tập, rèn luyện học sinh hàng ngày.

        - Cuối học kỳ I, các đơn vị rà soát lại điểm số và thực hiện tính toán điểm tổng kết đảm bảo sổ điểm truyền thống và sổ điểm điệm tử trên hệ thống phần mềm phải trùng khớp nhau ở tất cả nội dung.

        - Các đơn vị có thể sử dụng các phần mềm quản lý điểm khác nhau nhưng sau đó phải xuất dữ liệu điểm và chuyển vào Hệ thống quản lý thông tin giáo dục Eschool để thống nhất việc quản lý.

        Giao cho Hiệu trưởng các trường học quản lý chặt chẽ việc cập nhật dự liệu lên hệ thống theo quy định của Bộ GDĐT, Sở GDĐTvề quản lý và sử dụng sổ điểm.

        Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Trường nào không hoàn thành theo đúng kế hoạch thì Hiệu trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website phòng GD&ĐT;

- Tổ CM Phòng GD&ĐT (P/h)

- Lưu VT.

K/T. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( đã ký)

 

Trịnh Quang Lanh

Tác giả: admin
Nguồn:thkimphuong.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 494
Hôm qua : 40
Tháng 10 : 533
Năm 2022 : 8.229